Transformatie voormalige Ambachtsschool in Gouda afgerond

| Door IVVD

transformatie-Ambachtsschool-400x250Donderdag 6 juli is de transformatie van de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg in Gouda afgerond en zijn de woningen opgeleverd aan Amvest. In de Ambachtsschool zijn 64 appartementen en 4 eengezinswoningen voor de vrijesectorhuur gerealiseerd. Op 7 juli vond de feestelijke opening van De Ambachtsschool plaats in bijzijn van betrokkenen en de huurders.

Medio 2013 is het plan opgevat om de Ambachtsschool (Rijksmonument) te herontwikkelen van de functie school naar wonen. Het nagenoeg symmetrische schoolgebouw bestaat uit 3 bouwlagen onder samengestelde schilddaken met overstek. De school is begin jaren dertig ontworpen door de Haagse architect Jos Duijnstee in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Over de restauratie en aanpassing van het Rijksmonument is intensief overleg gevoerd met de Monumentencommissie en de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is nauwgezet gekeken naar alle bouwtechnische aspecten, geluid en milieu waaronder de benodigde sanering van het aanwezige asbest in het gebouw.

Het project is een ontwikkeling van Huys te Voorn Vastgoed. De bouw is uitgevoerd door Bébouw Midreth, een VolkerWessels onderneming. Amvest Investment Management is afnemer en zal de woningen opnemen in het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund).

Voor het ontwerp van de transformatie is Van Ede Architecten verantwoordelijk. In juni 2016 is gestart met de transformatie. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.