Transities vergen aanpassing arbeidsmarkt

| Door Odette Koldewey

De arbeidsmarkt is niet toegerust op de uitdagingen van deze tijd, zoals de energietransitie en de verdergaande digitalisering. TNO pleit voor verandering.

Transities vergen aanpassing arbeidsmarktDe huidige arbeidsmarkt is onvoldoende toegerust op de uitdagingen van deze tijd, zoals de energietransitie en de verdergaande digitalisering. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt is noodzakelijk om de grote maatschappelijke transities mogelijk te maken en het verdienvermogen van Nederland na de COVID-crisis te versterken. In een recent verschenen paper pleit TNO daarom voor een arbeidsmarkt waarin het ontwikkelen van skills én het matchen van mens en werk op basis van skills centraal staan.

Maatschappelijk transities vergen aanpassing arbeidsmarkt
Het belang van een goed functionerende arbeidsmarkt is groot. Ruim 3 miljoen mensen hebben een onzekere arbeidsmarktpositie en 500.000 mensen moeten in 2030 omgeschoold zijn. Door de ontgroening van de beroepsbevolking en de eisen die worden gesteld aan de arbeidsmarkt door de klimaat- en energietransitie en toenemende digitalisering, is het des te urgenter.

TNO pleit daarom in het paper ‘Skills gevraagd!’ voor een arbeidsmarkt die draait om skills.