TU Delft gaat fors investeren in verduurzamen Campus

| Door Odette Koldewey

In 2030 wil TU Delft Campus circulair, CO2-neutraal en klimaatadaptief zijn. Daarvoor wordt nu een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

TU Delft gaat 100 miljoen investeren in het verduurzamen van de campus. Hiermee geeft de universiteit concreet invulling aan het eerder gepubliceerde Sustainable TU Delft – vision, ambition & action plan. In 2030 zijn alle activiteiten op en vanaf de campus CO2-neutraal, circulair, klimaatadaptief en dragen bij aan de kwaliteit van leven voor haar gebruikers en voor de natuur.

“In 2030 studeren en werken mensen op de campus in een levendige, groene omgeving, in met duurzame bronnen verwarmde gebouwen,” vertelt Coördinator Duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen. “De restaurants bieden gezond en lekker voedsel dat vooral plantaardig is en dat deels op de campus wordt geproduceerd. Inkoop is helemaal gebaseerd op gesloten kringlopen.” Samen met alle medewerkers, studenten en partners van de universiteit maakt Van den Dobbelsteen zich sterk om alle ambities te realiseren. Op een nieuwe website kan iedereen de vorderingen volgen.

Living lab
Overal op de campus zullen experimenten worden uitgevoerd voor nieuwe duurzame technieken en processen. “Een deel van de investering is beschikbaar om innovaties te testen”, zegt Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management. “De campus zien we als living lab, een realistische omgeving om dit te bewerkstelligen. Zo willen we aan de slag gaan met de hoogbouw van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica. We gaan onder meer een innovatieve zonneschoorsteen testen om te kijken of deze kan worden ingezet voor duurzame ventilatie en het opwekken van elektriciteit.”

TU Delft richt zich op alle aspecten die invloed hebben op klimaat en milieu: gebouwen, energiesysteem, inkoop, afvalbeheer, mobiliteit, voedsel maar ook natuur. Zo wordt gewerkt aan verbetering van biodiversiteit en wordt de campus geschikt gemaakt voor het klimaat van 2050. “Met alles wat we momenteel ontwikkelen houden we rekening met de verwachtingen voor het klimaat van de toekomst”, legt Van den Dobbelsteen uit. “Meer wateroverlast, langere periodes van droogte, extreme hitte en zwaardere stormen. Zo willen we een deel van de campus inzetten om regenwater op te vangen en nuttig te gebruiken in de gebouwen.”

Duurzaam warmtenet
Veel van de innovaties hebben te maken met de energietransitie, aldus Van Noppen: “We zetten duurzame bronnen in voor de verwarming van gebouwen en wellicht op termijn ook voor woningen in de gemeente Delft.” Een deel van de campus krijgt een warmtenet waarmee warmte uit koelprocessen kan worden opgeslagen in de bodem en benut voor de verwarming van andere functies. “Onze nieuwe gebouwen op Campus Zuid hebben zoveel restwarmte dat we daar een buitenzwembad mee kunnen verwarmen,” vult Van den Dobbelsteen aan. “Dus we zoeken naar creatieve oplossingen om alle energie optimaal te benutten.”

Een deel van het duurzaamheidsbudget wordt besteed aan het faciliteren van innovaties. Van den Dobbelsteen: “Overheden en andere organisaties worstelen met verduurzaming; wij willen obstakels wegnemen.” Op de TU Delft Campus komt de kracht van wetenschappers, ingenieurs, ontwerpers, de overheid en het bedrijfsleven volgens Van Noppen samen. “Zo leveren we een actieve bijdrage aan de verduurzamingsvraagstukken van de maatschappij.”