Tweede fase zonnepanelen op parkeerdek van het voormalig CBS gebouw Heerlen

| Door IVVD

20180702-zonnepanelen-cbrAls het aan World of Walas ligt, produceren straks 7000 zonnepanelen duurzame energie voor Carbon6, het oude CBS gebouw in Heerlen. “CarbonBlue 1 is eind mei opgeleverd”, vertelt COO Dirk van der Ven niet zonder trots. Op 19 juli vindt de officiële opening plaats. Als de welstandscommissie akkoord gaat, starten we dit jaar met CarbonBlue 2. Dat zou echt geweldig zijn.”
De 3500 zonnepanelen van CarbonBlue 1 bevinden zich op een parkeerdek naast Carbon6. Het tweede parkeerterrein ligt daar pal naast. “Hier plaatsen we nog eens 3500 zonnepanelen”, licht Dirk toe. “Het gaat in totaal om 8400 m2. De oppervlakte wordt dus verdubbeld èn dubbel gebruikt: als parkeerdek en als leverancier van duurzame energie.”

Energietransitie
De energietransitie vormt een belangrijk onderdeel van Carbon6, waar momenteel zo’n 130 verschillende bedrijven gehuisvest zijn. “Het kantoorpand stamt uit de jaren 70 en 80, dus het is gebouwd met technieken uit die tijd. Dat betekent dat we het hele pand moesten verwarmen. Het eerste jaar verstookten we circa 600.000 kuub gas. We hebben nu een zeer duurzame oplossing gevonden in de vorm van CarbonBlue.”

Nieuwere techniek
Met CarbonBlue 1 wordt ruim een derde van het elektriciteitsverbruik van het gebouw Carbon6 opgewekt. “Er is 1 megawatt aan opgesteld vermogen. Dat zorgt voor een energieproductie van circa 900.000 kWh en een reductie van 400.000+ kg CO2 per jaar.” Voor CarbonBlue 2 wil World of Walas een nieuwere techniek toepassen. “We gaan hiervoor andere PV panelen gebruiken”, licht Dirk toe. “Daarbij is het opgesteld vermogen lager en het rendement hoger. De panelen kunnen namelijk ook met diffuus licht overweg. Hierdoor komt er aanzienlijk meer licht in de panelen en daardoor is de opwekking hoger dan bij CarbonBlue 1. We verwachten met CarbonBlue 2 10 tot 15 procent meer elektriciteit te kunnen opwekken.”

Fotovoltage glas
Voor CarbonBlue2 worden zonnepanelen gebruikt van Onyx: fotovoltage glas. “Het zonnepaneel bevindt zich tussen twee glasplaten. Je kunt deze glaspanelen gebruiken als gevelbekleding, als raam of als dak. Wij gebruiken ze als carport. Dat betekent dat er veel daglicht het parkeerdek binnen valt. De transparantie kun je zelf bepalen. Bij CarbonBlue 1 komt ook veel licht naar binnen, omdat de randen van de PV panelen transparant zijn. Het is echter een andere techniek.”

Helofytenfilter
Voor de dakconstructie wordt duurzaam hout uit Afrika gebruikt dat op een bijzondere manier wordt gekapt. “Deze bosbouwtechniek heet ‘low impact lumbering’. We hebben hiermee dus een partij gevonden met een boeiend duurzaam verhaal.” Het regenwater dat op het parkeerdek valt, wordt gezuiverd met een helofytenfilter. “Het water stroomt dus niet zomaar het riool in. We maken daarbij bovendien gebruik van vertraging van hemelwaterafvoer (waterretentie). Hierdoor worden riolen bij hevige waterval niet te zwaar belast en wordt regenwateroverlast beperkt.”

Oplaadpunten
Andere interessante aspecten van dit CarbonBlue project zijn de acht oplaadpunten voor elektrische voertuigen. “En bij de plaatsing van de zonnepanelen en het bouwen van de houtconstructie betrekken we zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook onderaannemers en leveranciers creëren daar waar mogelijk dit soort arbeidsplaatsen.”

Nieuwe activiteiten
Tijdens de officiële opening van CarbonBlue, wordt tevens aandacht besteed aan andere nieuwe activiteiten, programma’s, partnerships en projecten van World of Walas. “Er gebeurt ontzettend veel binnen ons bedrijf en binnen Carbon6”, knikt Dirk enthousiast. “Carbon6 is een uitermate geschikte proeftuin om nieuwe technologieën uit te proberen en demonstratieprojecten op te zetten. Het is tevens een showcase: hoe kun je in een oud kantoorgebouw nieuwe functies huisvesten. Op 19 juli lichten we ook hierover een tipje van de sluier op.”