Tweederde van alle SPO-scholen heeft al zonnepanelen op het dak

| Door IVVD

De stevig ingezette duurzaamheidsstrategie van SPO Utrecht werpt zijn vruchten af. Het bestuur van de openbare basisscholen in de stad loopt nu (ook landelijk) voorop. In februari voorziet 63 procent van de SPO-scholen zichzelf van zonne-energie. Zo geef je als basisschool het goede voorbeeld. Ter vergelijking: de gemeente Utrecht meldde recent dat 20,1 procent van alle Utrechtse schoolgebouwen zonnepanelen op het dak heeft, en 13 procent van het totale aantal daken.

SoftEnergy (bij de overzichts foto uit 2017, toen de eerste serie zonnepanelen op het dak van de Maaspleinschool was gelegd)

Maaspleinschool
De Maaspleinschool in Rivierenwijk is woensdag 4 december de eerste in de volgende reeks SPO-scholen waar -nog meer- zonnepanelen worden geplaatst. De komende maanden volgen De Kaleidoskoop en sbo Luc Stevens in Kanaleneiland, Jenaplanschool Wittevrouwen in de Oude Kerkstraat, De Anne Frankschool in Transwijk en obs De Klim in Lunetten.

4061 zonnepanelen
In januari worden bovendien twee nieuwe, 100 procent energieneutrale SPO-schoolgebouwen in gebruik genomen, SO Fier en obs Haarzicht. Beide gebouwen zijn onder meer voorzien van zonnepanelen. In februari 2020 hebben dan 24 van de 38 SPO-scholen in totaal 4061 zonnepanelen op hun schooldaken liggen.
In 2021 volgen Kindcentrum Rijnvliet, obs Jules Verne en obs Pantarijn als 100 procent energie-neutrale scholen, ook met zonnepanelen. Het gemeentelijk streven dat 20 procent van alle daken in de stad in 2025 is voorzien van zonnepanelen, is door SPO Utrecht nu al ruim voorbijgestreefd.

Goede voorbeeld
SPO Utrecht vindt dat de openbare basisschool in de wijk het goede voorbeeld moet geven, ook als het gaat om duurzaamheid. Dat doet het met het plaatsen van zonnepanelen, door duurzame scholen te bouwen en de scholen zo duurzaam mogelijk in te richten en te beheren. In bestaande scholen worden bijvoorbeeld TL-buizen vervangen door LED-verlichting en worden isolatiemaatregelen getroffen. Ook neemt SPO Utrecht deel aan onderzoeken naar en projecten voor meer duurzaamheid. SPO Utrecht ziet ‘kinderen voorbereiden op hun rol als zelfstandig en actief burger van de Nederlandse samenleving’ als een van haar taken, en opvoeden tot duurzaam gedrag maakt hier deel van uit.

Rendabel
Voorwaarde voor SPO Utrecht is altijd dat de duurzame investeringen rendabel zijn en zichzelf binnen de afgesproken termijn terugverdienen. “We willen, kunnen en mogen immers geen onderwijsgeld gebruiken om duurzame ambities te realiseren,”legt beleidsadviseur onderwijshuisvesting van SPO Utrecht, Rob van der Westen uit. “Met deze aanpak verlagen we bewust ook de kosten voor het in standhouden van onze schoolgebouwen. De vergoeding van de overheid voor de instandhouding schiet immers al jaren tekort.”

Groene plantenwand
Over de toekomst zegt hij: “We willen bijvoorbeeld toe naar ‘installatie-arme scholen’, scholen met zo weinig mogelijk stekkers. Een groene plantenwand in het groepslokaal zorgt daar voor natuurlijke ventilatie. En waarom zou je de pauze inluiden met een elektrische zoemer als je ook een gewone bel kunt luiden?”

EnergieCoach
SPO Utrecht was in 2015 initiatiefnemer van de pilot Energiescan/Energiecoach, dat leraren en leerlingen van tien scholen aanleerde om dagelijks energiezuinige beslissingen te nemen. Dit traject bleek zo effectief, dat het navolging kreeg in de stad.

School als EnergieAmbassade in de wijk
Ook participeerden dit jaar vier SPO-scholen in het onderzoek ‘Scholen als EnergieAmbassade in de wijk’. De resultaten hiervan werden 20 november 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat leerlingen en scholen in po en vo uitstekend kunnen helpen om in wijken de energietransitie op gang te brengen. Basisscholen hebben hierin meer invloed dat scholen voor voortgezet onderwijs.
Het onderzoek werd uitgevoerd door de TU Delft, stichting TechnoTrend en Energie-U. Deelnemende SPO-scholen: De Hoge Raven, De Kaleidoskoop, OBO De Gagel en International School Utrecht.

Koploper in scholenbouw
Rob van der Westen van SPO Utrecht werd door het vakblad Stedenbouw & Architectuur in november 2019 uitgeroepen tot een van de tien koplopers (‘smaakmakers’) in scholenbouw: mensen die het afgelopen decennium scholenbouw in Nederland hebben verbeterd.

Initiatiefnemer onderzoek aardgasvrije scholen
SPO Utrecht wil vanuit haar verantwoordelijkheid en voorbeeldrol, inzicht in welke aanpak nodig is en in wat haalbaar om hun basisscholen op termijn aardgasvrij te maken. De gemeente Utrecht ondersteunde dit initiatief en wilde het opschalen naar alle 117 basisschoolgebouwen in Utrecht. Dat resulteerde in het verkennende onderzoek ‘Alle Utrechtse basisscholen aardgasvrij’. De schoolbesturen KSU en PCOU hebben zich ook aangesloten. Het onderzoek brengt in kaart welke oplossingen mogelijk zijn om duurzaam energie op te wekken en welke financiële afwegingen moeten worden gemaakt. Maar minstens zo belangrijk: het onderzoek gaat in op de impact die een aardgasvrije school heeft op de kinderen, hun ouders en de buurt. De resultaten hiervan zijn binnenkort bekend.