Vanaf 2023 alleen energiezuinige kantoren in gebruik

| Door IVVD

Kantoren mogen vanaf 1 januari 2023 alleen worden gebruikt, als zij energielabel C of hoger hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. De verplichting is het gevolg van de wijziging van het Bouwbesluit 2012, gepubliceerd op 2 november 2018.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met ten minste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Hoe het eigendom verdeeld is, maakt daarbij niet uit.

De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee. De labelplicht geldt niet als de nevenfuncties meer dan de helft van het totale kantooroppervlak beslaan.

Handhaving
Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 geen label C hebben, mogen niet worden gebruikt. De gemeente handhaaft de verplichting. Als de labelplicht wordt overtreden, kan de gemeente kiezen voor een waarschuwing. De gebouweigenaar kan dan alsnog aan de verplichting te voldoen. Maar maatregelen kunnen strenger zijn. Denk aan een last onder dwangsom of zelfs het sluiten van het gebouw.

Energiemaatregelen
Als gebouweigenaar kunt u vaak met relatief eenvoudige maatregelen voldoen aan de energielabel C-verplichting. Het kan gaan om zogeheten ‘no-regret’-aanpassingen. U houdt met uw aanpassingen rekening met verdergaande maatregelen in de toekomst. Handig is om energiemaatregelen te combineren met bijvoorbeeld gepland onderhoud.

De maatregelen kunt u ook snel terugverdienen door de energie die u ermee bespaart. Hebben maatregelen een langere terugverdientijd dan 10 jaar, dan hoeft u die niet te nemen.