Vernieuwde Beslisboom verduurzaming bestaande scholen online!

| Door IVVD

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is geactualiseerd en helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en).

Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen?

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw. Met doordachte, doorgerekende, integrale maatregelpakketten.

De Beslisboom houdt rekening met de nieuwe erkende maatregelenlijst welke van toepassing is voor de Informatieplicht. Daarnaast heeft de actualisatie ervoor gezorgd dat de Beslisboom nu optimaal in te zetten is voor de ambities van het (concept) Klimaatakkoord.

De Beslisboom geeft inzicht in integrale maatregelenpakketten, terugverdientijden, investeringskosten, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

Start de beslisboom

text

De Beslisboom is ontwikkeld door Arcadis in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in het kader van de Green Deal Scholen & Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ en in samenwerking met Boot Advocaten, BAM, Ruimte-OK, NLII, NIA, BNG, Platform 31, gemeente Rotterdam, en schoolbesturen PCOU, Ronduit en Spaarnesant. Versie augustus 2019.