Voortgezet en hoger onderwijs onder één dak in Rotterdam

| Door Odette Koldewey

In Parkstad op Rotterdam-Zuid komt een omgevings- en gebruiksvriendelijk, duurzaam onderwijsgebouw voor zowel voortgezet als hoger onderwijs.

Over enkele jaren delen 3.000 studenten van Hogeschool Rotterdam en 800 havo/vwo-leerlingen van scholengroep Nieuw Zuid (SNZ) één gebouw. Met de nieuwe onderwijslocatie ontstaat een unieke samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs en wordt het onderwijsaanbod op Zuid verder verrijkt. Het nieuwe gebouw moet in 2026 klaar zijn en verbindt dan de Laan op Zuid met het nabijgelegen (toekomstige) park aan de Rijnhaven middels een centrale doorgang. Vergroende daken en loggia’s benadrukken deze as. Opdrachtgevers zijn Hogeschool Rotterdam, Stichting BOOR en de gemeente Rotterdam.

Aanbesteding
cepezed heeft de aanbesteding gewonnen. Het architectenbureau heeft zich onderscheiden door in het ontwerp aandacht te hebben voor de mogelijkheden voor samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, de verbinding met de omgeving en de aandacht voor de eindgebruikers van het pand.

Onderwijswethouder Said Kasmi is enthousiast over de eerste schetsontwerpen: “Tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid verrijst straks een nieuw, modern en duurzaam schoolcomplex waar het voortgezet en hoger onderwijs op unieke wijze onder één dak worden gehuisvest. Het belooft een inspirerende leer- en werkplek te worden op Zuid.” Ook Hogeschool Rotterdam en Stichting BOOR zijn blij met de gunning: “We kijken uit naar de samenwerking met het ontwerpteam om van dit gebouw dé perfecte locatie te maken voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs.”

Duurzaam gebouw(d)
De twee scholen krijgen allebei een eigen ingang en eigen herkenbare looproutes om ervoor te zorgen dat beide instellingen hun identiteit behouden. De Hogeschool Rotterdam streeft naar een open karakter, Stichting BOOR vindt geborgenheid juist belangrijk. Toch worden ze niet strak gesplitst. De onderwijsinstellingen worden boven elkaar geplaatst met in het midden een gedeeld daglichtrijk atrium, dat open, verbindend en heel ruimtelijk opgezet is. Ook zullen er ontmoetingsruimtes en mogelijkheden voor gedeelde faciliteiten zijn.

Door de houten gevels en het vele groen in de dubbelhoge ruimtes is de duurzaamheid van het gebouw duidelijk zichtbaar. De groene daken worden gebruikt voor waterretentie en duurzame energieopwekking en dienen tegelijk als schoolplein van de middelbare school. Het ontwerp is gericht op minimaal materiaalgebruik. De zichtbare constructie is bijvoorbeeld zorgvuldig gedetailleerd en behoeft geen verdere afwerking. Er wordt verder gebruikgemaakt van biobased materialen en prefabricage.

Wisselwerking
Hogeschool Rotterdam vestigt in dit nieuwe gebouw al haar opleidingen en haar onderzoek op het gebied van digitale technologie. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de maatschappelijke en ethische implicaties van de technologie om Rotterdam mooier, slimmer, eerlijker en gezonder te maken. Dit is voor Hogeschool Rotterdam de eerste stap in het ontwikkelen van meer doorlopende leerlijnen met het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) en voortgezet onderwijs. Daarnaast vestigt scholengroep Nieuw Zuid (SNZ) zich in het gebouw met havo en vwo-onderwijs voor zo’n 800 leerlingen. De wisselwerking tussen het voortgezet en hoger onderwijs in een gebouw is volgens de gemeente een verrijking voor zowel de leerlingen als de studenten. Middelbare scholieren maken al vroeg in hun schoolloopbaan kennis met het hoger onderwijs, wat de doorstroom naar de hogeschool of universiteit kan bevorderen. Ook kunnen scholieren al vroeg kennis maken met de mooie mogelijkheden van digitale technologie.

Convenant VO op Zuid
In de omgeving van het nieuw te bouwen complex worden duizenden nieuwe woningen ontwikkeld. Dat betekent aanwas van leerlingen en studenten en voldoende onderwijsvoorzieningen zijn dan van groot belang. Schoolbesturen BOOR, LMC-VO, CVO en gemeente werken daarom al een aantal jaren samen via het convenant VO op Zuid dat in 2018 is opgesteld. Doel is meer plek voor leerlingen, betere huisvesting, spreiding van scholen en betere doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus. De vestiging van een havo- en vwo-afdeling op de Kop van Zuid is één van de afspraken uit het convenant. Met dit plan komt daar nu ruimte voor. Dat er nu meer ruimte komt voor hoger onderwijs past ook bij de ambitie van de gemeente Rotterdam en onderwijspartners voor meer hoger onderwijs op Zuid.