Voortgezet en hoger onderwijs onder één dak op Zuid

| Door Odette Koldewey

Doordat voortgezet en hoger onderwijs in hetzelfde gebouw zitten, maken de
middelbare scholieren al vroeg in hun schoolloopbaan kennis met het hoger onderwijs.

Gemeente, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam slaan de handen ineen voor een nieuw schoolcomplex tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid, in ontwikkelgebied Parkstad. Daarmee ontstaat een unieke samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs en wordt het onderwijsaanbod op Zuid verder verrijkt. De nieuwbouw moet in 2025 klaar zijn.

De hogeschool wil in het nieuwe gebouw alle opleidingen van het instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) – waar zo’n 3.000 studenten studeren – en het kenniscentrum Creating010 onderbrengen. Daarnaast gaat scholengroep Nieuw Zuid van onderwijskoepel BOOR in dit gebouw havo- en vwo-onderwijs verzorgen voor zo’n 800 leerlingen. Doordat voortgezet en hoger onderwijs in hetzelfde gebouw zitten, maken de middelbare scholieren al vroeg in hun schoolloopbaan kennis met het hoger onderwijs. Voor de Hogeschool Rotterdam is het een voordeel dat toekomstige studenten al in het gebouw naar het voortgezet onderwijs gaan.

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme): ‘Goed dat BOOR en de Hogeschool Rotterdam op deze manier samen stappen zetten om het onderwijs op Zuid nog veelzijdiger te maken. We werken er hard aan om leerlingen makkelijker te laten doorstromen naar vervolgopleidingen en het liefst in de buurt. Bovendien kunnen middelbare scholieren dankzij deze samenwerking straks vast kennis maken met mogelijke vervolgopleidingen.’

Meer aanwas vraagt om meer aanbod
In de omgeving van het nieuw te bouwen complex worden duizenden nieuwe woningen ontwikkeld. Dat betekent aanwas van leerlingen en studenten en voldoende onderwijsvoorzieningen zijn dan van groot belang. Schoolbesturen BOOR, LMC-VO, CVO en gemeente werken daarom al een aantal jaren samen via het convenant VO op Zuid dat in 2018 is opgesteld. Doel is meer plek voor leerlingen, betere huisvesting, spreiding van scholen en betere doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus. De vestiging van een havo- en vwo-afdeling op de Kop van Zuid is één van de afspraken uit het convenant. Met dit plan komt daar nu ruimte voor. Dat er nu meer ruimte komt voor hoger onderwijs past ook bij de ambitie van de gemeente Rotterdam en onderwijspartners voor meer hoger onderwijs op Zuid. Een uitwerking daarvan is de ontwikkeling van de Cultuurcampus aan het Charloisse Hoofd.

Planning
Via een Europese aanbesteding start binnenkort de selectie van een architect. Begin 2022 wordt gestart met een ontwerp. In 2024 start de bouw. In 2025 moet het gebouw klaar zijn. Bewoners en andere belanghebbenden worden uiteraard geïnformeerd over deze ontwikkeling en betrokken bij de inrichting van de buitenruimte.

Locatie
De locatie van het scholencomplex is gelegen tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid. Meer specifiek tussen de Zuiderspoorstraat, het Zuiderspoorpad en het Hillekopplein. Deze plek is goed bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer.

Stichting BOOR
Marvin Smale, rector scholengroep Nieuw Zuid: ‘Wij zijn heel blij met de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Door als voortgezet en hoger onderwijs samen te werken, kunnen we op deze locatie een aantrekkelijk en gevarieerd onderwijsaanbod neerzetten voor onze leerlingen en studenten. Onze leerlingen kunnen zo bijvoorbeeld al eerder in hun schoolcarrière kennismaken met onderzoek doen. Ook versnellen en vertragen, per vak of module, is goed te realiseren.’

Hogeschool Rotterdam
Bestuurslid Wijnand van den Brink: ‘Met het voornemen tot permanente vestiging op Rotterdam Zuid geeft Hogeschool Rotterdam invulling aan onze ambities door samenwerking met een Rotterdamse onderwijspartner, ieder vanuit een eigen gebouw, met een eigen profilering. Wij willen ons graag vestigen op plekken waar ons onderwijs zich kan verbinden met vraagstukken uit de stad. Met de keuze voor Zuid versterken we de invulling van onze ambitie om bij te dragen aan de ontwikkeling van dit Rotterdamse stadsdeel. Een nieuw gebouw geeft bovendien meer ruimte om invulling te geven aan onze duurzaamheidsambities en biedt de opleidingen ook de flexibiliteit om de inrichting naar eigen wens, passend bij het onderwijs vorm te geven. Ten aanzien van de nieuwbouw loopt nog een belangrijk besluitvormingstraject met onze medezeggenschap en de Raad van Toezicht.’