Waarom sturen op werkelijk energieverbruik voor zorgvastgoed?

| Door Odette Koldewey

Zorgpartijen moeten bij het verduurzamen van vastgoed sturen op het daadwerkelijke energieverbruik en dit onderdeel maken van de strategische vastgoedplannen.

Zorgpartijen moeten bij het verduurzamen van vastgoed sturen op het daadwerkelijke energieverbruik en dit onderdeel maken van de strategische vastgoedplannen. Dat maakt de route naar energieneutraal vastgoed in 2050 meer inzichtelijk. De WEii (Werkelijke Energie intensiteit indicator) is hierbij een handige methodiek.

Heiko Haasjes, projectleider vastgoed bij Woonzorg Nederland maakt zich al langer hard voor de WEii. Volgens Haasjes is het belangrijk dat alle zorgpartijen sturen op werkelijk energieverbruik. ‘Het opstellen van duurzaamheidsambities begint met inzicht in je vastgoed. Wat heb je en waar wil je heen? Met de methodiek Werkelijke Energie intensiteit indicator, de WEii, kun je dat snel en makkelijk inzichtelijk maken. Met de WEii vertaal je alle verbruiken naar Kilowattuur per vierkante meter (kWh/m2). Daarmee kun je zorggebouwen veel makkelijker vergelijken. Sturen op werkelijk verbruik zorgt zodoende voor een eerlijk speelveld. Het geeft inzicht in energieverbruik en opent daarmee het gesprek met zorginstellingen over verduurzaming van het zorgvastgoed.’

Parijse klimaatdoelstellingen
De WEii is ontwikkeld door de Dutch Green Building Council (DGBC) en TVVL, het kennisplatform voor gebouwgebonden installaties en voorzieningen. De methodiek geeft gebouweigenaren en -gebruikers direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun gebouw in relatie tot gelijkwaardige gebouwen in de zorgsector. De tool geeft daarnaast een duidelijk beeld van hoe ver het vastgoed verwijderd is van de Parijse klimaatdoelstellingen.

EED audit
Woonzorg Nederland heeft een grote uitdaging met het verduurzamen van zorgvastgoed waarbij WEii helpt om snel stappen te maken. Haasjes: ‘Zorgpartijen die bij ons vastgoed huren moeten bijna allemaal de verplichte EED audit (Energy Efficiency Audit) uitvoeren. Als ze die naar ons opsturen, maken wij vervolgens de vertaalslag naar kWh per vierkante meter. Zo krijgen we snel en op een eenvoudige manier een rating van de mate van duurzaamheid van ons vastgoed. Daarop kunnen we vervolgens gaan sturen. Dat werkt veel efficiënter dan sturen op EPC en energielabels.’

Heiko Haasjes, projectleider vastgoed – Woonzorg Nederland

Lange termijn visie
Volgens Haasjes is het belangrijk dat zorgaanbieders het sturen op werkelijk energieverbruik onderdeel maken van de strategische vastgoedplannen. ‘Dan kun je een lange termijn visie ontwikkelen en bepalen hoe je het vastgoed in stappen gaat verduurzamen. Hierbij komen uiteraard ook zaken als levensduur en technische staat van de gebouwen in beeld. Een zorggebouw met een verwachte levensduur van nog zeker 30 tot 40 jaar vraagt om andere maatregelen dan een gebouw dat binnen tien jaar wordt afgestoten.’

Bij Woonzorg Nederland hebben ze een staffel van vier verschillende scenario’s ontwikkeld. Haasjes: ‘Dat loopt van een scenario waarbij we niks doen omdat het gebouw op korte termijn gesloopt gaat worden tot het meest ingrijpende scenario waarbij we het energieverbruik van een gebouw terugbrengen tot maximaal 80 kWh per vierkante meter.

Stip aan de horizon
Die 80 kWh per vierkante meter is volgens Haasjes dé stip aan de horizon. ‘In 2050 moeten zorginstellingen op gemiddeld 80kWh uitkomen om Paris Proof te zijn. Met de WEii krijgen zorgaanbieders inzicht in hoever ze van die 80 kWh af zitten. Het is daarmee een belangrijk sturingsmiddel en kan tegelijkertijd als een soort benchmark voor de hele sector worden ingezet. Dat maakt de verduurzaming van zorgvastgoed eenvoudiger en makkelijker uitvoerbaar.’