‘We moeten bouwen aan huizen én gemeenschappen’

| Door Melissa van Houwelingen

Transformatie van de zorg is onvermijdelijk, anders moet één op de drie Nederlanders straks in de zorg werken. Hoog tijd dus voor nieuwe, slimme oplossingen. 

Transformatie van de zorg is onvermijdelijk, anders moet één op de drie Nederlanders straks in de zorg werken. Hoog tijd dus voor nieuwe, slimme oplossingen. 

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende zorgtransformatie. Op weg naar een zorgzame samenleving zullen we de komende jaren moeten bouwen aan zorgzame woongemeenschappen. Gemeenschappen waarin omzien naar elkaar gewoon is. Dat is de missie van het Aanjaagteam Wonen Welzijn en Zorg voor Ouderen. Bestuurlijk aanjager Hans Adriani schetst tijdens de Zorgvastgoeddag Care op 22 mei hoe deze missie vorm kan krijgen en welke rol provincies, gemeenten, zorginstellingen, corporaties en andere maatschappelijke partijen hierbij vervullen. 

De uitdagingen die er liggen zijn enorm. De vergrijzende samenleving vraagt om een drastische aanpassing van onze woningvoorraad. Zo moeten er voor 2030 maar liefst 290.000 (zorggeschikte) woningen voor ouderen worden gebouwd. En toch is Hans Adriani positief gestemd. ‘Ik ben een optimist. Ik ben van ‘het kan wel.nl’. Dat is ook mijn boodschap tijdens de Zorgvastgoeddag. Ik zie mooie, nieuwe woonzorgconcepten ontstaan. Ik zie allerlei partijen die de handschoen oppakken. Die voorbeelden moeten we voor het voetlicht brengen.’  

Hans Adriani

Ontmoetingsgericht bouwen
Volgens Adriani moeten we bij de zorgtransformatie verder kijken dan enkel de bouwopgave. Het groeiende personeelstekort in de zorg schreeuwt om nieuwe oplossingen en nieuwe concepten. ‘We hebben een sociale omwenteling nodig waarbij we zorg weer terugbrengen in de gemeenschap. We moeten de komende decennia samenredzaamheid stimuleren en faciliteren door ontmoetingsgericht te bouwen en onze leefomgeving opnieuw vorm te geven. Dat gaat veel verder dan het stapelen van stenen. Dat gaat echt om het ontwikkelen van goede, integrale plannen.’ 

Een mooi voorbeeld is de Thuisplusflat in Rotterdam, een seniorencomplex met een plus. Dit betreft een innovatief woonconcept waarmee de gemeente Rotterdam het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis wil dichten. De ‘plus’ in dit concept is dat er dagelijkse activiteiten zijn en dat er een vast zorg- en ondersteuningsteam is. ‘Deze flats zijn een groot succes’, stelt Adriani. ‘Het aantal fte’s in zorgpersoneel is in deze complexen flink gedaald. Het is niet voor niets dat Amsterdam het concept inmiddels heeft gekopieerd met de ‘Lang Leven Thuisflat.’ 

Lokale opgave
‘Als we de komende decennia een verschraling van de zorg willen tegengaan, dan zullen we veel meer van dit soort concepten moeten ontwikkelen’, stelt Adriani. Lokale, integrale woonconcepten die worden gerealiseerd daar waar de ouderen wonen. Want ouderen vertrekken niet graag uit hun vertrouwde wijk. ‘Als we goede oplossingen bieden in de buurten waar de ouderen al wonen, dan is dat niet alleen goed voor de ouderen en voor de zorg, maar ook voor de verhuisketen. Dat vraagt echter wel om lokale oplossingen met een focus op gemeenschapszin.’ 

Adriani ziet de Zorgvastgoeddag van IVVD als de ideale gelegenheid om het positieve verhaal te vertellen en best practices te delen. ‘We kunnen laten zien dat het anders kan. We verzamelen steeds meer bewijs waarmee we kunnen aantonen dat we door slim te bouwen, slim toe te wijzen, slim samen te werken en slim in te zetten op community building de zorgkosten daadwerkelijk kunnen verlagen. Alleen op die manier kunnen we de zorg kwantitatief en kwalitatief overeind houden.’  

Bekijk hier het programma van de zorgvastgoeddag Care.