Wie reikt Mosaic de helpende hand?

| Door Odette Koldewey

Vaak kunnen mensen die dakloos dreigen te raken pas bij de gemeente aankloppen als het eigenlijk al te laat is. De gemeente Velsen wil dat voor zijn en verschaft spoedzoekers maximaal twee jaar tijdelijke woonruimte.

Mosaic World is betrokken bij een project in Velsen waarin economisch daklozen, gescheiden ouders en anderen die tijdelijk onderdak nodig hebben een kans krijgen hun leven weer op de rit te zetten. Een succesverhaal dat opschaling verdient. Alleen: er is onvoldoende vastgoed.

Vaak kunnen mensen die dakloos dreigen te raken pas bij de gemeente aankloppen als het eigenlijk al te laat is. De gemeente Velsen wil dat voor zijn en verschaft gemotiveerde spoedzoekers maximaal twee jaar tijdelijke woonruimte. Wel onder strenge voorwaarden: de afspraak is dat ze er alles aan doen om op eigen kracht te kunnen uitstromen. Een maatschappelijk werker begeleidt ze daarbij.

Woningcorporaties Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen stellen de woonruimte beschikbaar. Mosaic World ontzorgt de corporaties en de gemeente qua administratie, pandbeheer en contractbeheer. ‘De gemeente staat garant voor de kosten, maar wij ontfermen ons over alle zaken met betrekking tot de bewoners’, vertelt Business Development Manager Aziza el Messaoudi. Soms is dat een zoektocht. ‘Wanneer beweeg je mee en wanneer ga je op je strepen staan. Zeker bij jongeren hebben we geleerd dat je ze daarin moet coachen en ze moet uitleggen wat de consequenties zijn als ze vergeten op tijd te betalen.’

Vangnet
De tijdelijke woning is nadrukkelijk een vangnet, geen hotel. ‘Ze komen in een bewust niet gespreid bedje, want ze moeten gemotiveerd zijn om weer verder te gaan.’ Mosaic doet ook periodieke inspecties om te kijken of het niet botst tussen de verschillende bewoners. ‘Mensen die veel hebben meegemaakt en onder spanning staan, moeten met elkaar samenleven. Soms werkt dat niet en dan grijpen we in samenspraak met de gemeente en de sociaal beheerder in. Dat is ook onze verantwoordelijkheid naar de corporaties en de omgeving.’

Aziza el Messaoudi, business development manager – MOSAIC Europe

‘Als vastgoedeigenaar, investeerder of belegger heb je de kans om tijdelijk economisch daklozen uit een onveilige situatie te halen’

De doelgroep die in aanmerking komt, bestaat uit gezinnen, statushouders, economisch daklozen, studenten en mensen die net gescheiden zijn. ‘Een aantal alleenstaande moeders is doorgestroomd naar een eigen appartement’, vertelt El Messaoudi tevreden. ‘Op het moment dat ze er middenin zaten, vonden ze het verschrikkelijk. Maar nu ze alles weer op de rit hebben zijn ze heel dankbaar dat dit bestaat in Nederland.’ Zelf draagt ze dit project een zeer warm hart toe. ‘In een situatie als deze belanden kan de beste overkomen.’

Bottleneck
Zowel in Velsen als in andere gemeenten zou Mosaic deze aanpak graag willen opschalen. Alleen zijn er geen panden beschikbaar. In Velsen zorgt dat voor congestie; mensen die klaar zijn om op eigen benen te staan kunnen niet doorstromen waardoor nieuwe spoedzoekers niet geholpen kunnen worden. Die raken alleen maar verder in de problemen.

Eigenlijk is dit niet nodig, want er is genoeg leegstaand vastgoed beschikbaar: bedrijfs onroerend goed, zorgvastgoed, woonvastgoed. Leegstand nodigt uit tot verpaupering, vandalisme, inbraak, weet El Messaoudi. Hoe mooi zou het zijn als vastgoedeigenaren die ruimte beschikbaar stellen voor deze kwetsbare doelgroepen? ‘Als vastgoedeigenaren een pand willen herontwikkelen, heb je vaak een aanloopperiode. Een pand kan soms best lang leegstaan. Laten we er samen met gemeenten voor zorgen dat we zo’n pand op een goeie manier benutten.’

De vraag die Mosaic stelt is: wat hebben vastgoedeigenaren nodig om het aan te durven om hun pand tijdelijk beschikbaar te stellen en dit soort projecten vooruit te helpen? Ze hoeven niet bang te zijn dat ze er voor altijd aan vastzitten, daar maken we afspraken over. Gemeenten zijn ook wakker, die zijn veel bereidwilliger om mee te werken bij het aanpassen van de vergunningen. ‘Wij zien dat bij een aantal gemeenten dit bij offerteuitvragen ook meenemen. Als vastgoedeigenaar heb je de kans om tijdelijk mensen uit een onveilige situatie te halen. Je helpt gezinnen ermee, moeders, getraumatiseerde statushouders.’

Visitekaartje
Mosiac kan alles van A tot Z ontzorgen. ‘Wij kunnen investeren om een pand veilig bewoonbaar te maken en optimaal te benutten. Dat is onze kracht: snel iets omzetten naar tijdelijke woningen. Met de juiste afspraken, zodat je als vastgoedeigenaar wel de flexibiliteit behoudt en ontzorgd wordt.’ Het kost een vastgoedeigenaar weinig tot geen moeite, hij kan er iets aan overhouden, en bouwt aan zijn eigen MVO-agenda. ‘Het is een mooi visitekaartje dat je hebt bijgedragen aan het oplossen van een lokaal probleem.’

Het is mogelijk om commercieel te zijn en toch mensen te helpen, gelooft ze. ‘Met een beetje hulp komen deze mensen er weer bovenop, de pilot is echt een succes. Alleen lopen we nu tegen een paar obstakels aan. Daar is een simpele oplossing voor: vastgoedeigenaren moeten ons de sleutel van hun lege panden geven. Investeerders, beleggers, vastgoedeigenaren: ga naar je portefeuille kijken of laat ons daarin meekijken. Vaak kun je door afdelingen samen te voegen best weer vierkante meters vrijspelen. Het geld is er gewoon, veel gemeenten staan hiervoor open. Ga met ons in gesprek om je pand op een creatieve manier te benutten.’

Mosaic World is specialist in beheer, beveiliging en ontwikkeling van leegstaande bedrijfs- en woonruimten