Woningcorporatie GroenWest maakt bij nul-op-de-meter woningen ook gebruik van batterijen

| Door IVVD

20180613_jan_steenstraat_woerden-400x250BAM Wonen heeft 39 verduurzaamde woningen in het Schilderskwartier in Woerden opgeleverd aan Woningcorporatie GroenWest. De 39 huurwoningen uit de jaren zestig zijn getransformeerd naar nul-op-de-meter en losgekoppeld van het gas.

GroenWest hecht veel waarde aan duurzame en betaalbare woningen. Naast de gebruikelijke maatregelen die een woning nul-op-de-meter maken, zijn in Woerden ook de vloeren van alle woningen vervangen. Hierbij is gebruikgemaakt van een kant en klare constructieve vloer die volledig geïsoleerd is. De energiemodule is in dit project verder ontwikkeld en in gespiegelde uitvoering, met de ruggen tegen elkaar, in de voortuin geplaatst.

Slimme wijk
Aanvullend op de nul-op-de-meterwoningen is het Schilderskwartier ook een slimme wijk geworden. Door de teveel opgewekte energie niet alleen tijdelijk op te slaan in thuisbatterijen maar ook in wijkbatterijen, levert de gehele wijk samen terug aan de woningen op momenten dat de zon minder schijnt. Zo wordt overbelasting van het energienetwerk voorkomen.

Tevreden bewoners
Het pilotproject is in nauwe samenwerking met de bewoners gerealiseerd. De bewoners zijn blij met het resultaat en geven zelfs aan dat de samenhang en het contact met buurtgenoten is verbeterd tijdens de renovatie. Ook ervaren bewoners van deze NOM-woningen veel wooncomfort en leven ze energiezuiniger dan voor de transformatie.

Duurzame woningverbetering
Onder het motto ‘Opgewekt Wonen’ heeft BAM Wonen in opdracht van GroenWest dit bijzondere pilotproject uitgevoerd. De woningen zijn losgekoppeld van het gas, van onder tot boven goed geïsoleerd en voorzien van nieuwe, zuinige installaties. Tegelijkertijd wekken de woningen zelf energie op met zonnepanelen op het dak. Alles in de woningen is elektrisch. De woningverbetering zorgt voor comfortabele, energiezuinige woningen. De woonlasten voor de bewoners blijven gelijk.