Woonzorg Nederland koopt 1.300 sociale huurwoningen voor senioren

| Door IVVD

woonzorg-logo-400x250Woonzorg Nederland heeft een portefeuille met seniorenwoningen gekocht van de Duitse investeerder Patrizia Immobilien AG. Met de aankoop stellen wij veilig dat deze woningen beschikbaar blijven voor de groeiende groep senioren, die aangewezen is op een sociale huurwoning. Het betreft ruim 1.300 zelfstandige woningen in 42 complexen verspreid over 24 gemeenten.

“Woonzorg Nederland ziet een groeiende vraag naar seniorenwoningen in het sociale huursegment. De woningen, die wij overnemen van Patrizia, sluiten goed aan bij het bestaande bezit van Woonzorg Nederland. In de regio’s zijn wij bekend en werken wij al samen in lokale zorg- en dienstennetwerken,” vertelt Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland.

Toenemende behoefte aan seniorenwoningen
De groep senioren blijft de komende decennia sterk toenemen: in 2034 is 1 op 4 Nederlanders boven de 65. Een groot deel daarvan is aangewezen op een sociale huurwoning. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, heeft Woonzorg Nederland de komende jaren een groeidoelstelling van ruim 8.000 woningen. De aankoop van deze 1.300 woningen levert hieraan een belangrijke bijdrage. Een andere, belangrijke reden voor de interesse in deze portefeuille is dat 20 complexen uit de SGBB-portefeuille afkomstig zijn. Dit is woningbezit van de voormalige Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB), qua doelgroep een vergelijkbare woningcorporatie met Woonzorg Nederland. Naast het verwerven van bestaand bezit, wil Woonzorg Nederland de komende jaren samen met gemeenten, ontwikkelaars en beleggers ook nieuwe woonconcepten ontwikkelen voor senioren om aan de veranderende vraag te beantwoorden naar woningen.