Zonneweide op Zernike Campus levert schone energie voor onderzoek

| Door IVVD

zonneweide-zernike-400x250De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft afgelopen maanden een veld met 1.700 zonnepanelen gerealiseerd aan de noordkant van de Zernike Campus in Groningen. De zonneweide ligt vlak voor het KVI-Center for Advanced Radiation Technology en zal zo’n 5.400 MWh aan schone energie genereren; het gemiddelde verbruik van 120 huishoudens per jaar. Deze duurzame energieopbrengst gaat direct naar de nabij gelegen onderzoeksfaciliteiten. De zonneweide krijgt een naam die via een prijsvraag van het RUG-Green Office wordt uitgekozen.

De opgewekte zonne-energie wordt – samen met de opbrengst van de ‘oudere’ windmolen – vanaf nu rechtstreeks geleverd aan de onderzoeksapparatuur van KVI-Cart: grote apparaten met een hoog stroomverbruik, zoals laserinstallaties en de (20-jaar oude) deeltjesversneller AGOR, waarmee atoomkernen versneld worden tot soms wel de helft van de lichtsnelheid.

Panelen geplaatst door Groningse partijen
De opdracht tot plaatsing van de zonnepanelen is voorbereid door het Facilitair Bedrijf van de RUG en na een aanbestedingstraject gegund aan ITBB uit Groningen. Daarbij is samengewerkt met ENIE, ook uit Groningen. De 1.700 zonnepanelen zijn voor een deel gefinancierd uit een SDE+ subsidie van de overheid. Vicevoorzitter van het College van Bestuur, Jan de Jeu: “De RUG zet in op energiebesparing en op verduurzaming van haar energievoorziening. De zonneweide is een mooie investering in duurzame energie, die we in ongeveer 10 jaar terug zullen verdienen.” Mogelijk dat de zonneweide nog wordt uitgebreid in de toekomst; de benodigde ruimte hiervoor is in ieder geval aanwezig op Zernike.

Duurzame universiteit
De Rijksuniversiteit Groningen zet zich al geruime tijd in voor meer duurzaamheid binnen onderwijs en onderzoek, en ook op het gebied van bedrijfsvoering, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Mede hierdoor staat de RUG wereldwijd op plek 15 in de Greenmetric Ranking of World Universities.