Samenwerken aan een professionele organisatie

incompany_1Duurzame organisatie én medewerkers
Grondstoffen worden steeds schaarser en daarmee neemt het risico op kosten stijgingen toe. De overheid stelt daarnaast strengere eisen aan duurzaamheid in de vastgoedsector. Ook andere stakeholders, zoals pensioenfondsen, huurders en werknemers stellen eisen. Verduurzaming is noodzakelijk om niet alleen aan de eisen van vandaag, maar ook van morgen te kunnen voldoen. Integratie van duurzaamheid in het dagelijkse werk van vastgoedorganisaties is het antwoord.

Duurzame kennis 
Vastgoed verduurzamen vereist een veranderproces. De kwaliteit en het kennisniveau van iedereen in de vastgoedorganisatie bepaalt uiteindelijk het succes van duurzame vastgoedoplossingen. Daarvoor leveren wij gericht advies, workshops, opleidingen en events voor de gehele vastgoedsector (commercieel én maatschappelijk vastgoed).

incompany_2Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een must voor onze klanten en ons bedrijf. Mijn werknemers moeten goed geschoold zijn en alles weten over Duurzaam Vastgoed.

Samen met het IVVD heb ik een opleidingsprogramma voor mijn medewerkers samengesteld. Zo kan ik effectief sturen op het gewenste opleidingsniveau van mijn organisatie en is het ook mogelijk mijn mensen vertrouwd te maken met de specifieke problematiek waar mijn organisatie in de markt mee te maken heeft.

Een effectieve en efficiënte keuze voor iedere opleidingsvraag
Het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid kan op maat uw vastgoed-organisatie opleiden. Een breed terrein aan onderwerpen kunnen aan de orde komen, zoals alle ins en out van certificering, rekenen aan duurzaam vastgoed, rapportage intern/extern, green leases, esco’s en energie prestatiecontracten, maar ook de opbouw van een duurzaam gebouwdossier, verduurzaming van de vastgoedportefeuille of hele specifieke onderwerpen die nauw verbonden zijn met uw vastgoed-organisatie.

Uw voordelen:

  • Volledig aangepast op uw organisatie
  • Duurzame gedragsverandering
  • Investeringsvoordeel

incompany_3Volledig aangepast op uw organisatie
In Company activiteiten worden samen met u volledig op maat ontwikkeld met aansluiting bij de eigen vastgoed praktijk, cultuur en ervaringen. De activiteiten worden aangeboden op door u gewenste tijden en op de eigen bedrijfslocatie. Een andere locatie van uw keuze is ook mogelijk.

Duurzame gedragsverandering
Het is essentieel om duurzame kennis en vaardigheden te integreren in het werk én blijvend toe te passen. Als resultaat van onze activiteiten wordt door alle deelnemers een (persoonlijk én gezamenlijk) Actieplan opgesteld. Hiermee wordt het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast.

Investeringsvoordeel
Het IVVD werkt met een vast dag(deel) tarief voor in-company activiteiten en trainingen.

Meer informatie
Voor al uw vragen over maatwerk trajecten of het maken van een oriënterende en vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen.

Telefonisch:
Wim Fieggen 06-51693099
Roel Meulenbeld 06-53308379

InCompany brochure