Achmea Real Estate koopt gezondheidscentrum, woningen en MFA in Haarlem

| Door Ivo van der Hoeven

Achmea Real Estate koopt namens het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) een complex met 103 levensloopbestendige woningen, een eerstelijns gezondheidscentrum en een multifunctioneel wijkgebouw in Haarlem. Verkoper is ontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

Ouderenzorgorganisatie Sint Jacob gaat samen met Hero kindercentra en een horecapartner het
wijkgebouw ‘Hart van Jacob’ langjarig huren. Een huisarts, een fysiotherapiepraktijk en een apotheek
huren het gezondheidscentrum.

De 103 levensloopbestendige woningen bestaan uit 52 woningen in de sociale huur en 51 woningen in
het middensegment. In een van de gebouwen met woningen komt ook het gezondheidscentrum, een
vestiging van ZOED Boerhaavewijk. Het wijkgebouw biedt ruimte aan een kinderdagverblijf, een
ontmoetingsruimte, ruimte voor maatschappelijke horeca en het hoofdkantoor van Sint Jacob. De
realisatie van de nieuwbouw is in handen van aannemersbedrijf G.G. Aalten. De laatste fase van de
oplevering staat gepland in het vierde kwartaal van 2026.

Hof van Jacob
De woningen, het gezondheidscentrum en het multifunctionele gebouw maken deel uit van de
gebiedsontwikkeling Hof van Jacob aan de Louis Pasteurstraat in Haarlem. Sint Jacob ontwikkelde het
totaalconcept ‘Wonen, zorg en ontmoeten’ voor het gebied. Op dit moment laat Sint Jacob, na
leegstand en sloop van het verpleeghuis Boerhaave, een intramuraal zorgcentrum voor kort- en
langdurend verblijf op de locatie bouwen. De 103 woningen, het gezondheidscentrum en het
wijkgebouw, ontwikkeld door Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, worden daaraan toegevoegd.

“Het gezondheidscentrum, het wijkgebouw en de levensloopbestendige woningen zijn een uitstekende
aanvulling op de portefeuille van het ADHCPF”, zegt fondsmanager Daan Tettero. “Ze voorzien in een
duidelijke behoefte gelet op de vergrijzing van de bevolking en de vraag naar zorg dichtbij. Daarnaast
zijn de nieuwe gebouwen ook nog eens heel duurzaam. Ze voldoen aan de normen uit het Parijs-
akkoord en hebben het energielabel A +++ .”

Levendige wijk
Michiel Wijnen, partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed: ‘’In Hof van Jacob worden verschillende
functies gecombineerd waardoor er een levendige wijk ontstaat voor mensen met- en zonder
zorgvraag. Functiemenging creëert verbinding en verbinding creëert zicht op de zorgvraag. Deze
zichtbaarheid van de zorgvraag draagt bij aan bestrijding van eenzaamheid én hulp bij de zorgvraag.”

Eduard van Bockel, bestuurder van Sint Jacob: ”Wij zijn verheugd met de aankoop door Achmea Real
Estate, waardoor het integrale concept van wonen, zorg en ontmoeten met verschillende doelgroepen
en met verbinding met de wijk nu definitief kan worden gerealiseerd.”

Sint Jacob is in dit traject geadviseerd door vastgoedadviseur CBRE.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Erik van der Struijs, manager Strategische Communicatie, Achmea Real Estate
+31 6 1354 3102 / erik.van.der.struijs@achmea.nl

Caroline van den Berge, senior adviseur communicatie, marketing en PR, Sint Jacob,
+31 6 5169 9178 / c.vandenberge@sintjacob.nl

Marloes Wijnen, marketing & communicatie manager Zenzo Maatschappelijk Vastgoed,
+31 6-41297843 /mvd@zenzo-mv.nl