Tag: Achmea Real Estate

Artikel

Corporaties en beleggers: Hoog tijd voor een vernieuwde kennismaking

Corporaties en beleggers: Hoog tijd voor een vernieuwde kennismaking

De opgave voor bouwend Nederland is enorm. Dat vraagt om goede, toekomstgerichte gebiedsontwikkelingen waarbij woningcorporaties en beleggers elkaar versterken en aanvullen. Beide partijen hebben elkaars kennis en sterkte nodig om gezonde, vitale...

Rondetafelgesprek
Regionale routekaarten helpen zorginstellingen te versnellen

‘Huisvesting is spreekwoordelijk vaak agendapunt 11b van de directievergadering. Dat moet omhoog. Los van de CO2-besparingen is er een directe link met de bedrijfsvoering. Vastgoed verduurzamen en zorg herinrichten gaan hand in hand.

Rondetafelgesprek

Gezond langer thuis wonen: hoe dan?

Gezond langer thuis wonen: hoe dan?

In Rotterdam beseffen verschillende partijen dat ze uitdagingen rond ouderenhuisvesting, het terugdringen van de zorgvraag en het faciliteren van zorg aan huis niet alleen te lijf kunnen. Daarom werd in 2020 het Langer Thuis Akkoord 2020-2025...

Nieuwsbericht
Achmea Real Estate koopt gezondheidscentrum, woningen en MFA in Haarlem

Achmea Real Estate koopt namens het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) een complex met 103 levensloopbestendige woningen, een eerstelijns gezondheidscentrum en een multifunctioneel wijkgebouw in Haarlem. Verkoper is ontwikkelaar...

Bericht

Achmea Real Estate koopt intramuraal zorgcentrum in Assen

Achmea Real Estate koopt intramuraal zorgcentrum in Assen

Amsterdam, 19 oktober 2023 – Achmea Real Estate koopt namens het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) zorgcomplex De Slinge in Assen. Het complex wordt gebouwd op de locatie van het huidige centrum De Slingeborgh en telt 176...

Artikel
Achmea en Amstelring werken samen aan zorgvastgoed

Samenwerking tussen zorginstelling en belegger is essentieel bij het ontwikkelen van toekomstbestendig zorgvastgoed. Zorgorganisatie Amstelring en Achmea Real Estate trekken daarom samen op in Amsterdam.

Column

En ze leefden nog Gezond & Gelukkig

En ze leefden nog Gezond & Gelukkig

De gebouwde omgeving is van grote invloed op het welbevinden van mensen. Onderzoek leert namelijk dat hoe je woont (koop of huur, stad of platteland, samen of alleen) van invloed is op je geluksgevoel. En hoe gelukkiger, hoe beter het is gesteld...

Loading