Data-analyse maakt weg vrij naar energieneutraal onderwijsvastgoed

| Door Melissa van Houwelingen

Voor de gemeente Groningen bracht HEVO onlangs alle data van het onderwijsvastgoed in beeld. Middels een interactief dashboard kan de gemeente nu ‘spelen’ met die data en zodoende diverse scenario’s onder de loep nemen. 

Voor de gemeente Groningen bracht HEVO onlangs alle data van het onderwijsvastgoed in beeld. Middels een interactief dashboard kan de gemeente nu ‘spelen’ met die data en zodoende diverse scenario’s onder de loep nemen. 

Groningen heeft de ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Dat geldt óók voor het onderwijsvastgoed, dat met 129 gebouwen en bijna 300.000 m² een belangrijk onderdeel van de portefeuille is. Om inzichtelijk te maken welke inspanning hiervoor nodig is, voerde HEVO een strategische studie uit, gebaseerd op data. Eline Stevens, projectleider en adviseur bij HEVO was betrokken bij dit project. ‘We hebben voor de gemeente Groningen alle data van de onderwijsgebouwen verzameld, doorgerekend en vervolgens gevisualiseerd in een interactief dashboard. Met dit dashboard krijgt Groningen meer inzicht in en grip op die alsmaar groeiende berg aan data.’

Luuk Binder | HEVO

Drie scenario’s
Het dashboard en de onderliggende data maken op strategisch niveau inzichtelijk welke inspanning vereist is om de gebouwgebonden CO2-emissie van het onderwijsvastgoed energieneutraal te maken vóór 2035. Deze aanpak is in lijn met de doorrekening van de sectorale routekaarten van het nationale Klimaatakkoord. Om de impact van de ambitie van de gemeente Groningen inzichtelijk te maken werkte HEVO drie scenario’s uit: een scenario waarbij al het onderwijsvastgoed in 2035 energieneutraal is, een scenario waarbij dit pas in 2050 het geval is en een scenario uitgaande van de afspraken in het huidige IHP.

‘Met dit dashboard heeft de gemeente Groningen een goed middel om hun visie en strategie kracht bij te zetten’, stelt Luuk Binder, projectmanager/adviseur bij HEVO. ‘De vastgoedafdeling kan niet alleen per schoolgebouw gedetailleerder ingaan op de materie en verschillende scenario’s uitwerken, maar beschikt ook over een praktisch dashboard om de bevindingen overzichtelijk te presenteren aan het college en de raad. Het dashboard maakt de uitdagingen en mogelijke oplossingen inzichtelijk.’

‘Met dit dashboard krijgt Groningen meer inzicht in en grip op de verduurzamingsopgave van het onderwijsvastgoed’ 

Gezond binnenklimaat
Binder benadrukt  dat zowel het dashboard als de onderliggende dataset belangrijke instrumenten zijn om doelgericht toe te werken naar de verduurzaming van onderwijsvastgoed. ‘Met deze data kunnen we tevens het onderwijslandschap sneller naar een gezond binnenklimaat krijgen. Ook dat is een actueel thema. En, niet onbelangrijk, gemeenten en schoolbesturen hebben met deze data een belangrijke onderbouwing voor het aanvragen van subsidies. Die connectie met verduurzaming en het binnenklimaat, daarin zit echt de meerwaarde van deze data gedreven aanpak.’

Binder: ‘Ook vanuit andere gemeenten krijgen wij de vraag om zo’n dataset samen te stellen. Als we dat voor meerdere gemeenten op een eenduidige manier doen, dan geeft dat meteen de mogelijkheid om te benchmarken. We kunnen dan nog beter inzichtelijk maken hoe het onderwijsvastgoed in Nederland er nu echt voorstaat. We kunnen signaleren waar de bottlenecks zitten in beheer, onderhoud en verduurzaming en zodoende de weg vrijmaken naar energieneutraal onderwijsvastgoed voor heel Nederland.’  

Kijk voor meer informatie op: : www.hevo.nl | info@hevo.nl | 073-6 409 409