Tag: Hevo

Artikel
Standaardisatie met maatwerk voor betere schoolgebouwen

Slimme concepten voor het primair onderwijsDe urgentie om verouderde, energievretende en ongezonde schoolgebouwen te vervangen is hoog. Gezien de enorme vervangings- en verduurzamingsopgave neemt de roep om standaardisatie op het gebied van...

Whitepaper

Van IHP naar uitvoering

Van IHP naar uitvoering

Deze whitepaper kan gemeenten en schoolbesturen helpen met een vlotte uitvoering van hun ambitieuze IHP’s en daarmee de verduurzaming van het scholenlandschap in Nederland. Vraag gratis aan.

Loading