Van IHP naar uitvoering

| Door IVVD

Deze whitepaper kan gemeenten en schoolbesturen helpen met een vlotte uitvoering van hun ambitieuze IHP’s en daarmee de verduurzaming van het scholenlandschap in Nederland. Vraag gratis aan.

Van plan naar uitvoering van Integrale Huisvestingsplannen. Hoe doe je dat?

Gemeenten en schoolbesturen missen een belangrijke schakel om de omvangrijke plannen uit Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) te realiseren. Vanwege de omvangrijke investeringsopgave in onderwijshuisvesting op gemeenteniveau zijn duidelijkere afspraken nodig om de plannen ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

HEVO introduceert daarom een nieuw beleidsinstrument: het uitvoeringsprogramma. In onze whitepaper gaan we dieper in op de achtergrond en de inhoud van dit nieuwe instrument. Wij hopen dat deze whitepaper gemeenten en schoolbesturen kan helpen met een vlotte uitvoering van hun ambitieuze IHP’s en daarmee de verduurzaming van het scholenlandschap in Nederland.

Aanvragen Whitepaper (gratis)