Differentiatie in woonconcepten voor intensieve zorgvraag

| Door Dieuwke van Vuure

HevoFame maakte een stappenplan waarbij opvattingen en standpunten van zorgorganisaties vertaalt kunnen worden waar toekomstbestendige woonconcepten. 

Karen Langevoort, sr. adviseur huisvestingsconcepten HevoFame

Zorgorganisaties staan voor de uitdaging om, samen met partners, nieuwe integrale woonconcepten te ontwikkelen. De werelden van zorgorganisaties, beleggers en woningcorporaties komen hierbij samen. HevoFame ontwikkelde een stappenplan, inclusief ‘toolbox’, om de eigen visie van zorgorganisaties op maat te vertalen naar concrete, haalbare en toekomstgerichte woonconcepten.

Meer differentiatie in woningaanbod
De-institutionalisering moet de zorg betaalbaar houden en meer mensgericht maken. Dat vraagt om bewegingen als Positieve Gezondheid en een sociale benadering van dementie. Voor zorgorganisaties betekent dit, dat ze zich opnieuw moeten afvragen op welke toekomstige klantgroepen zij zich richten, op welke inkomstenstromen zij hun businesscase gaan baseren, hoe met minder professionals meer zorgvragers kunnen worden ondersteund, wat de eigen kerntaken zijn en met welke partners ze willen samenwerken. De transitie zal in de praktijk leiden tot gebiedsgerichte totaalconcepten met meer differentiatie van het woningaanbod, meer samenwerking tussen zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers en meer inzet van beschikbare technologie om mensen te ondersteunen in de eigen regie. Het realiseren van nieuwe totaalconcepten vraagt om een gezamenlijke propositie: hoe kijken we met alle betrokken partijen naar wonen en zorg? Daarbij zullen ideeën en verwachtingen moeten worden aangepast en bijgesteld. Dat geldt voor bewoners (‘van all-inclusive naar zelf organiseren’), voor zorgorganisaties (‘loslaten van ingesleten processen’), voor huisvesters, gemeenten en andere maatschappelijke partners (‘de zorg’ regelt het wel).

Lessons learned
HevoFame heeft in de afgelopen vijftien jaar in samenwerking met zorgorganisaties, corporaties en beleggers al volop nieuwe woonconcepten ontwikkeld en geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn Mariëndaal in Groesbeek van ZZG zorggroep en De Friese Vlaak in Volendam van Wooncompagnie. Bij deze projecten hebben mensen met een intensieve zorgvraag de beschikking over een eigen zelfstandige woning die rechtstreeks wordt gehuurd van zorgorganisatie of woningcorporatie en wordt in samenwerking met het netwerk van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en huisartsen een samenhangend arrangement geboden van zorg en diensten. Er loopt momenteel een ervaringsonderzoek naar de effecten van deze nieuwe woon- en financieringsvormen voor bewoners, mantelzorgers en zorgmedewerkers. Een paar belangrijke conclusies kunnen al worden getrokken: een eigen woning voor mensen met een intensieve zorgvraag bevordert de eigen regie substantieel. Als daarbij tevens wordt gekozen voor financiering op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) neemt de regie en betrokkenheid bij het eigen netwerk verder toe. Ook voor zorgorganisaties blijkt een woonconcept met zelfstandige appartementen en meer eigen regie bij bewoners en hun netwerk een belangrijke aanjager voor transformatie. ‘Zorgen voor’ wordt onder die omstandigheden steeds gemakkelijker ‘samen zorgen dat’!

Toolbox voor conceptontwikkeling
Deze ervaringspraktijk is cruciaal voor de door HevoFame ontwikkelde ‘toolbox’, die wordt ingezet om corporaties, beleggers en zorgorganisaties te ondersteunen in het maken van keuzes en het configureren van op maat gemaakte integrale toekomstgerichte woonconcepten. De toolbox geeft duiding aan de transitie die gaande is op het gebied van wonen met zorg en bijbehorende concepten voor wonen, zorg en ondersteuning en welzijn. Daarnaast geeft de toolbox praktische handvatten en instrumenten voor de definitie van gebouwconcepten, met bijbehorende technische en bouwkundige uitgangspunten, contractuele mogelijkheden en financiële consequenties.


Karen Langevoort is sr. adviseur huisvestingsconcepten bij HevoFame. Ze ontwikkelt, ondersteunt en adviseert organisaties bij het opstellen en concreet invullen van huisvestingsstrategieën en/of concepten

Meer weten over stappenplan en toolbox voor conceptontwikkeling?

karen.langevoort@hevofame.nl  |  06 53 80 00 46