Tag: HevoFame

Artikel
‘We maken zorg weer onderdeel van de gemeenschap’

Herontwikkeling Amandelpark in Zeist - ‘Verschillende vraagstukken die met leefbaarheid te maken hebben, worden in dit project meegenomen. Zodoende wordt het geheel meer dan de som der delen.’

Artikel

We moeten leren om betere vragen te stellen

We moeten leren om betere vragen te stellen

Het is voor zorgorganisaties een grote uitdaging zich aan te passen aan, zo lijkt het soms wel, een compleet nieuw speelveld. Dit nieuwe speelveld vraagt om een compleet nieuw spel: het ondernemend samenwerkingsmodel waarin mensen en hun buurt...

Artikel

Samenwonen en samenleven in één gebouw

Samenwonen en samenleven in één gebouw

Positieve Gezondheid in inclusieve samenleving: In Hillegom werken woningcorporatie Stek, HevoFame en zorgorganisatie Marente samen aan een nieuw inclusief woonconcept vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid.

Artikel

Werkwijze van positieve gezondheid

Werkwijze van positieve gezondheid

HevoFame ontwikkelde op basis van de ‘zes dimensies van Positieve Gezondheid’ een dynamisch model waarmee betekenis wordt gegeven aan het huisvestingsconcept.

Loading