Een balans vinden tussen maatschappelijk en financieel rendement

| Door Odette Koldewey

Voor gemeenten zijn dit lastige tijden. Financiën staan onder druk en door het vele thuiswerken lopen vastgoedprocessen en de afwikkeling van lastige juridische dossiers niet even soepel. Toch bieden moeilijke tijden ook kansen, daarvan is, overtuigd. ‘Grip houden op processen is belangrijker dan ooit.’

Het zijn drukke tijden voor adviesbureau Metafoor Vastgoed en Software. Nu veel medewerkers van gemeenten thuiswerken, komen knelpunten in dossiers en processen sneller naar voren. Metafoor kan hierbij uitkomst bieden. Met hun softwareprogramma’s, producten en diensten kunnen ze gemeenten en andere overheden ondersteuning bieden en zorgen dat het werk weer soepel verloopt. ‘Overall worden we de laatste maanden als adviesbureau veel meer uitgedaagd’, stelt Broer. ‘In deze tijd waarin gemeentefinanciën onder druk staan, kunnen we ons nog beter onderscheiden met onze software en advisering op onze vakgebieden vastgoed en grondzaken. We kunnen ervoor zorgen dat gemeenten efficiënter werken. Onderaan de streep betekent dit dat ze kosten besparen of geld verdienen. Niet onbelangrijk in tijden van krappe budgetten.’

Maatschappelijke rendement
De adviseurs van Metafoor zien ook in moeilijke tijden altijd kansen voor gemeenten en andere overheden. Broer: ‘Juist nu is er tijd en ruimte om zaken op orde te brengen. En tegelijkertijd te kijken waar we nog geld kunnen verdienen voor gemeenten. We kennen de werkwijze en dienstverlening van overheidsorganisaties door en door en kunnen ze hierin ondersteunen met onze software, producten en diensten. Een balans vinden tussen het optimaliseren van zowel maatschappelijk als financieel rendement, dat is onze passie’

Peter Broer, algemeen manager bij adviesbureau Metafoor

‘Overall worden we de laatste maanden als adviesbureau veel meer uitgedaagd’

De werkwijze van Metafoor is daarbij altijd gericht op het stap voor stap professionaliseren van het vastgoedbeheer. Ondertussen wordt er gekeken waar er besparingen mogelijk zijn en hoe er extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. ‘Er is altijd een bijdrage te leveren aan procesverbetering.’ Als voorbeelden noemt Broer de softwareprogramma’s VBS-online, Snippergroen-online en Kabelverkoop-online. ‘Al deze softwarepakketten ondersteunen gemeenten in het versnellen van de processen en in het voorkomen van fouten. Hierdoor gaan inkomsten omhoog en kosten omlaag.’

Vastgoed op orde brengen
Het klinkt simpel en dat is het ook volgens Broer. ‘Nog te veel gemeenten hebben de processen rond grondzaken en vastgoed niet volledig op orde. Dan is de kans groot dat ze geld mislopen, simpelweg omdat ze vergeten te factureren of te laat indexeren. Het klinkt heel basaal, maar geloof me, het gebeurt gewoon. De grotere systemen van gemeenten of Excel helpen daar niet bij. Die programma’s zijn vaak gewoon niet goed ingericht en daardoor foutgevoelig. Onze programma’s zijn beter toegesneden op deze processen waardoor medewerkers er makkelijker grip op houden.’

Naast het leveren van software werken de vastgoedadviseurs en juristen van Metafoor ook aan specifieke projecten voor gemeenten. ‘Dat gaat van snippergroenprojecten tot en met ondersteuning bij juridische vraagstukken over grondzaken en het verbeteren van de exploitatie van het vastgoed’, stelt Broer. ‘Denk bijvoorbeeld aan strategisch vastgoedbeheer: het is zaak daar goed beleid op te hebben; de afspraken met gebruikers van gebouwen en gronden moeten duidelijk op papier staan. Het op orde brengen van de vastgoedportefeuilles levert in de meeste gevallen geld op, want er komen altijd zaken aan het licht die niet of niet goed geregeld zijn.’

Sneller op hulpvraag inspelen
Ook op het gebied van adviesvraagstukken zijn het drukke tijden voor Metafoor. Broer: ‘We hebben het drukker dan ooit. Maar de horizon is vaak wel wat korter, we moeten in deze tijd sneller op hulpvragen inspelen.’ Dit daagt de adviseurs van Metafoor echt uit, stelt Broer. ‘We zijn een adviesbureau en gespecialiseerd in vastgoed en grondzaken, dat is waar we goed in zijn. Juist nu kunnen wij voor gemeenten en andere overheden het verschil maken. Voor ons zijn dit dan ook uitdagende tijden. Gelukkig groeien we als bureau nog steeds. We nemen nog steeds mensen aan op dit moment, dat zegt genoeg.’

Vooral in de kortere adviesvragen ziet Broer een duidelijke groei. ‘Gemeenten hebben bij lastige dossiers en complexe kwesties steeds vaker tijdelijke expertise nodig. Kwesties die we met onze specialismen natuurlijk als een uitdaging zien.’ Het is Broer niet duidelijk of dit een algemene trend is of een gevolg van de coronacrisis. ‘Het valt ons wel op, en het zal zeker ook te maken hebben met het vele thuiswerken. Te veel lastige dossiers blijven daardoor te lang liggen.’

Vastgoedspecialisten inzetten
Het werken op afstand en adviseren op afstand zijn trends die volgens Broer ook vóór de coronacrisis al opkwamen. Maar door de crisis is alles nog verder onder druk komen te staan. ‘Het virus heeft natuurlijk grote impact op ons leven en onze manier van werken. Wij waren al overtuigd van de mogelijkheden van advisering en ondersteuning op afstand, maar gemeenten waren soms nog wat terughoudender. Die zagen de adviseur nog het liefst werken aan een bureau op het gemeentehuis. Nu merken ook zij dat het prima op afstand kan. Mijn adviseur die gespecialiseerd is in huurrecht en in het midden van het land woont, kan prima iets doen voor de gemeente Maastricht, gewoon vanuit huis.’ Dat is volgens Broer de winst van het werken op afstand. ‘We kunnen hierdoor nog meer en nog beter onze specialisten inzetten op complexe vraagstukken. Ons brede profiel met expertises komt zodoende nog beter tot zijn recht.’