Ons kapitaal, dat zijn onze adviseurs

| Door IVVD

Metafoor Vastgoed en Software heeft per 1 maart nieuw management in de personen van Hendrika Sinnema en Peter Broer. Het adviesbureau voor gemeenten en overheden heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een belangrijke speler in de markt van maatschappelijk vastgoed en grond­zaken. Hendrika en Peter zien mooie kansen om het bureau nog verder te brengen.

Hendrika Sinnema (links) en Peter Broer nemen het stokje over van Algemeen manager Marian Mulder.

Binnen tien jaar heeft de afgesplitste vastgoedtak van Metafoor zich ontwikkeld van een klein bureau met vijf medewerkers tot een adviesbureau met vijftig medewerkers dat een breed pakket aan producten en diensten aanbiedt. ‘Algemeen manager Marjan Mulder heeft hier echt iets moois opgebouwd’, vertelt Peter Broer in hun kantoor in Dronten. Aan hem en Sinnema de uitdaging om het bureau na het vertrek van Mulder naar een nog hoger niveau te tillen. Dat daar goede mogelijkheden voor zijn, daarvan zijn beiden overtuigd.

Vastgoed beter in beeld
‘De laatste jaren maken veel vastgoed­afdelingen van gemeenten en overheden een professionaliseringsslag door’, stelt Broer. ‘Het vastgoed moet daarom meer en beter in beeld komen en processen beter gestroomlijnd. Metafoor kan gemeenten hierin goed ondersteunen, want die hebben niet altijd de juiste of voldoende expertise in huis. Wij hebben een breed veld aan medewerkers, van juristen tot vastgoedadviseurs en projectleiders op verschillende niveaus en met verschillende specialisaties. Met onze mensen en onze softwaretools kunnen wij die kwaliteitsslag voor onze klanten mede vormgeven.’

Hendrika Sinnema, die sinds 2017 als jurist werkzaam is voor Metafoor, denkt met Broer een mooi managementteam te kunnen vormen om het adviesbureau verder door te ontwikkelen. ‘Peter gaat zich met name richten op het commerciële stuk. Met zijn kennis en ervaring weet hij heel goed wat er speelt in de markt en welke producten we verder moeten doorontwikkelen. Ik richt me meer op de bedrijfsvoering, op de interne processen en hoe we daarin samen met de medewerkers stappen kunnen zetten. Maar ook denk ik graag mee over het doorontwikkelen van bestaande en nieuwe adviesproducten. Als voorbeeld: We zijn al jaren marktleider in de aanpak van Snippergroen binnen gemeenten. Desondanks zijn we elke dag nog bezig met innovaties om onze aanpak verder te verbeteren. We willen onze klanten zo blijven ontzorgen met onze dienstverlening.’
text

‘Peter gaat zich richten op het commerciële stuk,
ik op de bedrijfsvoering’
Hendrika Sinnema

text

Hulpvragen bij gemeenten
Ondanks de forse groei die het adviesbureau de laatste jaren heeft doorgemaakt, zien Sinnema en Broer nog steeds groeimogelijkheden. ‘Door de behoefte en noodzaak tot professionalisering van vastgoedafdelingen spelen er diverse hulpvragen bij gemeenten’, stelt Broer. ‘Die kunnen gaan over het afstoten van vastgoed, het op orde brengen van contracten, kavelverkoop, het opstellen van duurzaamheidsbeleid of complexe juridische vraagstukken. Wij hebben de nodige expertise en software in huis om dit soort opdrachten uit te voeren.’

Sinnema: ‘Onze software-afdeling ontwikkelt handzame en gebruikersvriendelijke programmatuur die onze werkzaamheden ondersteunt. En daarnaast worden bestaande (online) softwaretools, zoals ons vastgoedbeheersysteem, verfijnd en verder ontwikkeld. Het voordeel is dat onze klanten hiermee kunnen blijven werken als wij een opdracht hebben afgerond. Dit geeft inzicht en overzicht en daarmee houvast voor de klant. Zo kunnen vastgoedafdelingen zelf aan de slag met bepaalde processen. En indien nodig kunnen we ze van afstand hierin nog begeleiden.’

Ondersteuning vanaf kantoor
Broer ziet in de ondersteuning vanaf kantoor een duidelijke nieuwe trend. ‘We zien dat gemeenten steeds vaker een tijdelijke capaciteitsvraag hebben waarvoor we niet meer per se een adviseur op locatie hoeven in te zetten. Met sommige gemeenten hebben we al zo lang een zakelijke relatie dat je echt van een partnership kunt spreken. Die ‘partners’ kunnen we prima op afstand ondersteunen in bepaalde processen. Zo kunnen we vanaf kantoor, vanuit de back office, vastgoedafdelingen begeleiden met beheer van de gebouwen en gronden, of door een juridisch loket te zijn voor huurkwesties of privaatrechtelijke vraagstukken vanuit onze klanten. Steeds meer administratieve, financiële en juridische processen kunnen zodoende door gemeenten op afstand gezet worden. Daar hebben we de innovatieve middelen en oplossingen voor en daarin zien we mooie kansen de komende jaren.’
text

‘Met sommige gemeenten hebben we al zo lang een zakelijke relatie
dat je echt van een partnership kunt spreken’

Peter Broer

text

Toch zit het echte kapitaal van Metafoor volgens Broer niet in de software of in het kantoor, maar in de mensen. ‘Ons kapitaal, dat zijn onze adviseurs. Wij zijn er trots op dat we jonge veelbelovende mensen aannemen en verder opleiden tot medior en senior vastgoedadviseurs en vakjuristen. In die zin zijn we echt een hands-on bedrijf. We streven altijd naar het begeleiden, coachen en verder opleiden van onze mensen.’ Broer realiseert zich echter als geen ander dat dit alleen mogelijk is door een actieve relatie met de klant. ‘We hebben feedback nodig van onze klanten om onszelf te kunnen blijven ontwikkelen. Alleen op die manier kunnen we betere bijdragen leveren en voorop lopen in nieuwe ontwikkelingen. Vandaar dat we regelmatig Lunch & Learn-bijeenkomsten houden. Tijdens deze informele bijeenkomsten met gemeenten delen we kennis en horen we wat er zoal speelt bij onze klanten om hier weer op in te kunnen spelen met onze adviseurs en onze softwaretools.’

Organisatie van verduurzaming
Een thema dat er volgens Broer zonder meer uitspringt de laatste jaren is duurzaamheid. ‘Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema. Veel gemeenten hebben dan ook een hulpvraag als het om de organisatie van verduurzaming gaat en wij proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. We hebben een proces ontwikkeld waarmee we vastgoedafdelingen kunnen helpen om in overzichtelijke stappen de boel op orde te krijgen. Dat stappenplan loopt van het schrijven van beleid tot de financiering en de daadwerkelijke organisatie van de verduurzaming. Op dat gebied gaan we de komende jaren nog meer producten en oplossingen ontwikkelen. Ook daar liggen mooie kansen.’