Zorginstellingen hebben sleutel tot oplossen woningcrisis

| Door Odette Koldewey

Zorgorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de woningcrisis. Samen met marktpartijen en overheden kunnen zij zorgen voor nieuwe inclusieve woonvormen op zorgterreinen en in zorgvastgoed.

Maar daarvoor is wel regie nodig op de opgave. Adviseur abcnova, belegger Syntrus Achmea, gebiedsontwikkelaar AM en onafhankelijk kennisplatform IVVD pakken de handschoen op en dagen zorginstellingen uit om te komen tot een gezamenlijke intentieverklaring.

Tijdens een besloten bijeenkomst op het terrein van Koninklijke Visio in Huizen zetten zorgorganisaties, institutionele beleggers en vastgoedontwikkelaars afgelopen week de eerste stap om te komen tot een passende intentieverklaring waarin gezamenlijke ambities om tot oplossingen te komen, worden vastgelegd. Ze gingen in discussie over de uitdagingen die er liggen in het zorgvastgoed en de rol die zorginstellingen kunnen spelen bij het oplossen van de woningcrisis. Dat er mooie kansen liggen in het zorgvastgoed, daar is iedereen het over eens.

Nederland heeft de komende jaren meer en beter zorgvastgoed nodig. De veranderende zorgvraag, de nijpende personeelstekorten en het tekort aan woningen vragen om goede combinaties van wonen en zorg. Door de uitdagingen integraal en gezamenlijk aan te pakken kunnen we zorgen voor toekomstbestendige, inclusieve locaties. Locaties waar het bruist van het leven, waar ontmoeting centraal staat en waar eenzaamheid wordt bestreden.

Met de transformatie van zorgvastgoed tot nieuwbouwlocaties voor wonen, welzijn en zorg slaan we twee vliegen in één klap: we bieden zorgpartijen uitkomst voor hun huisvestingsvraagstuk én we zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. Goede nieuwe concepten vragen echter om een domein overstijgende aanpak. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is van groot belang. Er zijn dan ook kartrekkers nodig bij zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties.

De opgave die er ligt is groot. De gezamenlijke ambitie zal nog groter moeten zijn. Zorgpartijen zullen hun kennis en ervaring moeten delen en samen op zoek moeten naar goede, creatieve oplossingen voor wonen en zorg. Niet enkel vanuit de eigen organisatie, maar als een landelijke beweging waar ook gemeenten, beleggers en vastgoedontwikkelaars bij aansluiten.

Syntrus Achmea, AM, abcnova en IVVD brengen een beweging op gang die moet leiden tot eerdergenoemde intentieverklaring. Maar het mag uiteraard niet bij discussie blijven. Er is commitment nodig van alle betrokken partijen. We zullen elkaar vanuit een breed netwerk moeten blijven informeren en inspireren. Zo worden deuren geopend en organisaties aan elkaar gekoppeld. Want alleen in gezamenlijkheid kunnen wij de opgaven die er liggen het hoofd bieden.

De intentieverklaring, met daaronder een goede agenda, kan ondertekend worden tijdens de Zorgvastgoed Dag van IVVD op 25 mei.

Meer informatie over de beweging? Neem contact op met Arnold Eisses (abcnova), Daan Tettero (Syntrus Achmea), Lars Drijvers (AM) of Wim Fieggen (IVVD)