Masterclass Campusontwikkeling, hype of bestendige keuze?!

IVVD Studio/Opleidingscentrum - De Bilt

Masterclass Campusontwikkeling, hype of bestendige keuze?!

IVVD Studio/Opleidingscentrum - De Bilt

Alle ins en outs rond Campus-en clusterontwikkelingen van bedrijfsterreinen.

Nederland telt ongeveer vierduizend vaak wat verouderde bedrijventerreinen. Op een aantal plekken in Nederland denkt de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers) na over een doorontwikkeling van deze terreinen naar Campus, Innovation District, Science Park of Incubator. In een campusorganisatie werken sectorgerelateerde bedrijven samen met onderwijs en overheid om innovatieve ecosystemen en de economische identiteit van een regio of stad te versterken.

Maar om van idee naar uitvoering te komen moeten heel wat vragen worden beantwoord. Levert het inrichten van een campusontwikkelingsorganisatie bijvoorbeeld voldoende maatschappelijk rendement? Wat is het gemeenschappelijk belang? Welke bedrijven passen daarbij? Wat is het verdienmodel?

Programma
In deze masterclass staan we stil bij wat een campus tot een geslaagd succes maakt voor haar initiatiefnemers, investeerders, gebruikers én de omgeving. Aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden nemen ervaren docenten u mee in het hele traject van conceptontwikkeling en visievorming tot aan uitvoering en exploitatie en bieden inzichten vanuit verschillende perspectieven. Zoals vanuit de gemeente, een gebiedsontwikkelaar, een onderwijsorganisatie of een ondernemer.

Bent u als kwartiermaker, investeerder, bestuurder in het publieke domein of gebiedsregisseur betrokken bij één of meerder campusontwikkelingen en zoekt u naar handvatten, lessons learned en best practices? Dan is deze masterclass bij uitstek geschikt voor u.

U leert:

  • Wat de randvoorwaarden zijn voor het slagen van een campusinitiatief;
  • Wanneer het zinvol is om als overheid, bedrijf of instelling aandacht en energie te steken in het starten van een campusinitiatief;
  • Welke lessen uit eerdere campusinitiatieven getrokken zijn;
  • Wat de ervaringen zijn van eerste gebruikers van specifieke campusinitiatieven in NL;

Voor wie:
Deze masterclass is bij uitstek interessant voor bestuurders, directeuren/hoofden vastgoed en/of huisvesting, portfoliomanagers, asset- en vastgoedmanagers en controllers van vastgoedorganisaties of vastgoedafdelingen binnen gemeenten, corporaties, schoolbesturen (universiteiten, hbo, mbo).

Tijd
Aanvang programma: 13.00 uur
Eind programma: 16.30 uur
Tussendoor zijn er korte pauzes.

Locatie
IVVD Studio/Opleidingscentrum
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt