Corporatievastgoed Nieuws

Alle (1273) Artikel Column Interview Nieuws Onderzoek Trend
Leger des Heils introduceert impactfonds WoonVermogen

Stichting Leger des Heils WoonVermogen maakt het mogelijk om in Nederland te investeren in bouwprojecten met sociale impact. WoonVermogen van het Leger des Heils kan dankzij de inleg van investeerders de komende jaren 250 extra nieuwe woonplekken...

Gezond optimisme heerst op de zorgvastgoedmarkt

In de eerste helft van 2020 werd voor circa 375 miljoen euro geïnvesteerd in zorgvastgoed. Dit betreft zowel extramurale als intramurale zorgwoningen en cure vastgoed. Een jaar geleden in dezelfde periode werd er 415 miljoen euro geïnvesteerd in...

Subsidieregeling Wonen en Zorg verruimd

| Door Odette Koldewey

Subsidieregeling Wonen en Zorg verruimd

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) is sinds enkele maanden verruimd en vereenvoudigd. Hierdoor komt een grotere doelgroep in aanmerking voor hulp bij financiering van nieuwe woonvormen voor senioren. Ook wordt het doen van een aanvraag...

Onderzoek naar impact groene daken op energievraag

Vandaag gaat het project Gasvrij Groendak officieel van start. TU Eindhoven, Havensteder, Sobolt en Sempergreen werken een jaar lang samen om de impact van groene daken op de energievraag van gebouwen te onderzoeken. Daarmee wordt de mogelijke...

Opgaven en middelen corporaties raken uit balans

Corporaties beschikken over onvoldoende middelen om alle maatschappelijke opgaven tot en met 2035 op te pakken. Vanaf 2024 ontstaan op regionaal niveau financiële knelpunten, vanaf 2028 is er een sectorbreed tekort. Een kwart van de...

ParkEntree: woonbuurt voor actieve senioren

| Door Odette Koldewey

ParkEntree: woonbuurt voor actieve senioren

ParkEntree in Schiedam is de eerste woonbuurt in Nederland voor actieve senioren. Het is gebaseerd op de principes van het leefconcept Senior Smart Living met als kernwaarden verbinden, genieten en ontplooien. Samenredzaamheid staan in dit...

Loading